obrázek akce Zdibský kotlík 2023

Zdibský kotlík 2023

Sobota 12.8. 2023, od 16 hodin (pro soutěžící od 12:00)

Fotbalové hřiště Zdiby Veltěž

Organizuje: Kulturní komise

Hlavní koordinátor: Jana Hyklová (jana@zdinbynasbavi.cz)