obrázek akce Zdobení a kácení Máje

Zdobení a kácení Máje

30. dubna - 5. června 2021, podvečer (od 18:00)

Holosmetky, na Plácku

Organizuje: Kulturní komise obce Zdiby

Hlavní koordinátor: Jiří Pluháček (majka@zdibynasbavi.cz)

Tradice Máje Zdiby 2021

Narození druhé dcery a následná pandemická situace umocnila ještě více to, co ve mně bylo vždy hluboce zakořeněno – vřelý vztah k přírodě, návrat ke kořenům, potřebu rituálů, věnování pozornosti tradicím našich předků. Péče o nového člena naší rodiny s sebou přirozeně přinesla výrazné omezení společenských aktivit, kterých jsme si do té doby společně se ženou užívali – rádi jsme navštěvovali divadla a taneční kurzy, věnovali se společně dětem na dětských táborech, čas od času zorganizovali pro kolegy z práce společenský večer atd.  Naše role se po narození dcery lehce změnily a ve zkratce řečeno ta společná tvořivá práce pro obohacení ostatních nám začala v kombinaci s nucenou izolací scházet. Vymysleli jsme tak spolu pro rodiče s dětmi „Velikonoční putování“ a následný ohlas nás velmi potěšil. V souladu s koloběhem roku a tradicemi našich předků jsme pomysleli na to, jaké by to bylo zavést v místě našeho nového domova tradici stavění Máje. Měl jsem již osobní zkušenost z jedné malé vesničky v Posázaví (Mezihoří) a ve spojení s vnímáním přírodního cyklu mi to dávalo smysl. Máje je symbolem oslav jara a plodnosti, pro mne osobně i taková malá oslava toho, že koloběh přírody běží dál navzdory ostatnímu dění. Májku kdysi stavíval chlapec své milé před jejím domem jako symbol úcty a lásky, nezadaným dívkám ji v některých obcích stavěli jejich bratři. Celý květen se pak všichni z celé vesnice mohli společně radovat nad vyzdobenou obcí, které dominovala ústřední obecní Máje, mimo jiné jako symbol ochrany celé vesnice. K postavení Máje docházelo v předvečer prvního května, před magickou nocí, ke které se váže v závislosti na víře mnoho rituálů. Jedním z nich je potřeba Máji ohlídat před kýmkoliv, kdo by ji chtěl pokácet a společnou práci celé vesnice tím pokazit. U Máje se lidé po celý měsíc potkávali, sbližovali, byla strážkyní všech zamilovaných. Na konci května pak přišel čas jejího skácení. Vesnicí procházel průvod mladých dívek a chlapců, zastavili se u každého domu s Májkou, skáceli ji, přenesli dívku přes kmen, krátce zatančili a pokračovali průvodem k obecní Máji. Ta bývala skácena za doprovodu divadla, živé hudby, dobrého jídla a pití. Nazdobený věnec si mladí následně odnášeli do tanečního sálu, kde se pak tančilo, zpívalo a veselilo do brzkých ranních hodin.

Jak to celé ale zorganizovat, když se lidé nesmí potkávat a navíc jsme zde ve Zdibech tak trochu noví?

Největším oříškem bylo sehnat pěkný strom. Ze sousedů neměl nikdo úplně vhodný. Les v blízkosti naší chalupy, do kterého by bylo možné zajít, byl daleko, a myšlenka následného transportu stromu s délkou okolo 10 – 15 metrů na zahrádce osobního auta po dálnici D1 nevypadala jako dobrý nápad. Velké poděkování patří nakonec chaberským sousedům, konkrétně panu místostarostovi Janu Vokurkovi, který nám pomohl k 12ti metrové jedli z Ďáblického háje. Transport naprosto perfektně zajistili chlapi z naší údržby pod vedením Tomáše Tondra a zdibská Obecní policie v čele s Karlem Šedivcem (doprovod s policejní eskortou zajisté žádná z historických májek ještě nezažila 😊).  Oslavně jsme ji složili u nás za domem a nastalo několikahodinové loupání kůry, velkým pomocníkem mi byl můj dvanáctiletý syn. Žena s dcerkou se postaraly o stuhy na věnec a díky naší laskavé sousedce Simoně jsme měli věnec i čím obalit. Chvíli to celé trvalo, ale těšilo nás, že tvoříme něco nového. Za pár hodin byl věnec připraven i pro ostatní. Odnesl jsem jej na Plácek, a od té chvíle se mohly zdibské dívky a ženy připojit ke zdobení. Na ženu ještě připadlo dokrášlení vrcholu jedle. Společně s chlapy, holosmetskými zahrádkáři, jsme připravili v zemi betonové pouzdro a doladili organizaci stavění Máje. Tady už bylo potřeba dalších rukou. Jsem moc rád, že ty ruce byly. Děkuji pánům Zbyňkovi Smetanovi, Radimovi Hlubočkovi, Petrovi Cejnarovi, Jirkovi Skallovi a dalším za jejich pomoc. Májka byla slavnostně vztyčena dne 30. dubna v podvečerních hodinách v Holosmetkách na Plácku, který zdobila až do soboty 5. června, kdy šla za hudebního a pěveckého doprovodu dua pánů Jirků & Synek s pravidelnými údery sekyry k zemi. Pro tuto příležitost Janek Jirků složil originální vtipný text nesoucí název Holosmetská Májka. Dle nadšeného potlesku diváků to byl zkrátka zážitek.

 

Jirka a Monika Pluháčkovi